Menu Zamknij

Polityka prywatności

Buenos días 🙂

Znajdziesz tutaj zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z mojej strony internetowej (sklepu): https://kursy.ma-kawczynska.com/.

Administratorem strony jestem ja czyli Małgorzata Kawczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska”, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, NIP: 953-217-87-66, REGON: 341469247.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres malgosia.kawczynska@gmail.com.

*

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem firmy Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska, z siedzibą przy ul. Nowy Świat (00-029), której właścicielem jest  Małgorzata Kawczyńska (M.A.Kawczyńska).

*

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

›prawo dostępu do danych osobowych,

›prawo do sprostowania danych osobowych,

›prawo do usunięcia danych osobowych,

›prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

›prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

›prawo do przenoszenia danych,

›prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

›prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś/aś.

Zasady związane z realizacją w/w uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

*

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

›wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska, z siedzibą przy ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa,  w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.

›wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Centrum Lingwistycznego M.A.Kawczyńska, z siedzibą przy ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.

zostałeś/ poinformowany/a o tym, że:

›administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska, z siedzibą przy ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa,

›masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,

›podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

*

Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Centrum Lingwistycznego M.A.Kawczyńska i użytkownika serwisów/portali e-learningowych oraz publikacji należących do Centrum Lingwistycznego M.A. Kawczyńska obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Wprowadzane zmiany nie wpłyną na podstawową zasadę, że Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

*

Dane Osobowe

Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

W czasie korzystania z serwisu (strony www/platformy e-learningowej/ składając reklamację, odstępując od umowy, dodając komentarz, zapisując się do newslettera, rozwiązując testy językowe, prosząc o wystawienie faktury lub kontaktując się ze mną) należących do Centrum Lingwistycznego M.A. Kawczyńska możesz zostać poproszony/a o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które możesz zostać poproszony/a, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz gdy chcesz otrzymać fakturę – nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do korzystania z serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych. Przekazując mi/Centrum Lingwistycznemu M.A.Kawczyńska swoje dane osobowe, gwarantuje Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

*

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień na moich stronach/portalach e-learningowych.

›Home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

›zenbox sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 7
42-200 Częstochowa – – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

›MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA  – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera,

›iFirma SA, Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, – w celu korzystania z programu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osób, dla których wystawiana jest faktura,

›Wirtualne biuro, KD Capital Partners Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33 lok. 13, 00-029 Warszawa – odbiór korespondencji przesyłanej na adres biura Centrum Lingwistycznego M.A.Kawczyńska (ul. Nowy Świat 33 lok. 13, 00-029 Warszawa),

›DotPay, ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków – system płatności DotPay wykorzystuję na mojej stronie do płatności elektronicznych,

›PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia – system płatności PayPal wykorzystuję na mojej stronie do płatności elektronicznych.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

*

Subskrypcja bezpłatnego Newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Centrum Lingwistycznego M.A. Kawczyńska wymaga podania swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest potrzebny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Centrum Lingwistycznemu M.A.Kawczyńska zwracać się do Czytelników po imieniu.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Czytelnikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

*

Wiadomości

Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska czasami może wysyłać niezapowiedziane wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do moich serwisów, biuletynów, usług i produktów oraz np.: informacje o wyzwaniach językowych, słowniku M.A.Kawczyńska.

*

Komentarze

Jeśli dodasz na moim blogu komentarz do artykułu  – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są na platformie WordPress, na serwerze w home.pl oraz w systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

W każdej chwili możesz również sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

*

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Centrum Lingwistycznego M.A. Kawczyńska mogą wykorzystywać cookies (małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji). Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies.

*

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie/Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów, nie używaj form zapisu (newsletter, bezpłatne produkty, webinary) należących do Centrum Lingwistycznego M.A.Kawczyńska oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska.

*

Google Analytics. Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  Google Analytics pomaga w tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji moich stron internetowych, gromadzi informacje jak dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA oraz przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. Możesz również zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

*

Narzędzia społecznościowe. Na mojej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Printerest, Google, LinkedIN.

Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

YouTube – https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl,

*

Wideo. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie zgadzasz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.

Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz Vimeo (https://vimeo.com/privacy).

.

Centrum Lingwistyczne M.A.Kawczyńska